Materiāli pasniedzējiem

Apmācāmo
novērtēšanas veidlapa

Rokasgrāmata pieaugušo izglītotājiem
par sociālo iekļaušanu un daudzveidību

Rokasgrāmata apmācāmajiem
par sociālo iekļaušanu un daudzveidību

Pasniedzēju
apmācību rokasgrāmata

Pasniedzēju
apmācību izvērtējums

Pasniedzēju
apmācību rokasgrāmata

Materiāli apmācāmajiem

1. nodarbība
"Izpratne par migrāciju"

2. nodarbība
"Migrācijas sarežģītība"

3. nodarbība
"Mīti par migrāciju"

4. nodarbība
"Imigrācijas statuss"

5. nodarbība
"Multikulturalisms un daudzveidība"

6. nodarbība
"Izaicinājumi un iespējas"

7. nodarbība
"Drošumspēja un imigranti"

8. nodarbība
"Integrācija un iekļaušana"

9. nodarbība
"Imigrantu veiksmes stāsti"