Stratēģiskā partnerība apvieno 6 partner gorganizācijas no 5 valstīm, kas pārstāv:

AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES

VALSTS
PĀRVALDES
INSTITŪCIJA

APMĀCĪBAS UN
KONSULTĀCIJAS

KOPIENAS
ORGANIZĀCIJAS

SOCIĀLAIS
UZŅĒMUMS