Sazina

comunicazione

Projekta “Mācīties, lai dzīvotu kopā” īstenošanas gaitā partneriem bija vairākas iespējas analizēt katras dalībvalsts specifisko pieredzi. Izglītotāju apmācības sesijas norisinājās katrā partnervalstī ar mērķi popularizēt uz migrantu integrācijas veicināšanu vērstās aktivitātes.
Komunikācijas un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi tika īstenoti, izmantojot:

  1. Starptautiskās Tikšanās
  2. (Pieaugušo) Izglītotāju Apmācības Kurss
  3. Rezultātu Izplatīšanas Pasākumi
  4. Preses relīzes
comunicazione

Starptautiskās Tikšanās

Šajā sadaļā atspoguļotas 6 starptautiskās tikšanās reizes, kas notikušas projekta laikā.

TIKŠANĀS Nr. 1. Ņūrija, Lielbritānija, 2017. gada 9-10. novembris

Projekta pirmajā tikšanās reizē partneri apsprieda projekta pārvaldības aspektus, visus projektā noteiktos rezultātus un saplānoja projekta ktivitātes turpmākajiem sešiem mēnešiem.

TIKŠANĀS Nr. 2. Rīga, Latvija, 2018. gada 1-2. marts

Otrajā tikšanās reizē partneri apsprieda video filmu par migrantiem filmēšanas procesu partnervalstīs, kā arī prezentēja izstrādājamā apmācības kursa par sociālo integrāciju un daudzveidību struktūru.

TIKŠANĀS Nr. 3. Avellīno, Itālija, 2018. gada 26-27. septembris

Trešajā tiksanās reizē partneri apsprieda apmācības moduļu izstrādes gaitu un arī labas prakses piemēru filmēšanas gaitu partnervalstīs. Tika pārrunāta arī projekta vietnes izstrādes gaita un rosināta foruma izveide treneru apmācības programmas dalībniekiem.

TIKŠANĀS Nr. 4. Stokholma, Zviedrija, 2019. gada 11-12. marts

Ceturtā sanāksme bija izšķiroša, lai pārskatītu apmācību un pilotēšanas pasākumu norisi katrā partnervalstī. Tika ieplānoti arī turpmāki projekta publicitātes un rezultātu izplatīšanas pasākumi.

TIKŠANĀS Nr. 5. Dundalka, Īrija, 2019. gada 16-17. maijs

Piektajā sanāksmē partneri iepazīstināja ar savā valstī notikušiem pasākumiem projekta rezultātu izplatīšanai un īstenotajām projekta turpinājuma aktivitātēm.

TIKŠANĀS Nr. 6. Belfāsta, Lielbritānija, 2019. gada 29-30. augusts

Noslēguma sanāksmē partneri izvērtēja, kā nodrošināt projekta aktivitāšu ilgtspēju pēc projekta beigām. Visi patneri apstiprināja vēlmi turpināt LLT projektā aizsāktās aktivitātes un apliecināja gatavību tālākai sadarbībai.

comunicazione

(Pieaugušo) Izglītotāju Apmācības Kurss

Šajā sadaļā pieejamas vairākas fotogrāfijas no pieaugušo izglītotāju apmācības kursa.

koledžas kampusā, Ņūrijā, Ziemeļīrijā
2018. gada 26. – 30. novembrī.

23 izglītotāji piedalījās sociālās integrācijas un daudzveidības kursā un vēlāk apguva arī izglītotāju apmācības kursu, lai apgūtu prasmes un metodes šī kursa īstenošanai savā valstī.

comunicazione

Rezultātu Izplatīšanas Pasākumi

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par projekta rezultātu izplatīšanas pasākumiem, kas norisinājās katrā partnervalstī.

Lielbritānija

SRC rīkoja divus projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus, kuros piedalījās 64 cilvēki.
Visi dalībnieki augsti novērtēja šo pasākumu un norādīja uz kvalitatīvu un brīvi pieejamu materiālu trūkumu par šo tēmu. Gan izstrādātais kurss, gan tajā iekļautās īsfilmas tika ļoti augsti novērtētas.

Īrija

DkIT rīkoja 4 rezultātu izplatīšanas pasākumus, kurus apmeklēja 290 cilvēki.To rezultātā tika pieprasīta kursa vai to daļu vadīšana skolās, kopienu grupās, pašvaldību darbiniekiem, uzņēmēju grupās un pašā DKIT. Līdz ar to tā šobrīd sniedz atbalstu “Dundalk Migrant Centre un Culture Connect” darbiniekiem un brīvprātīgajiem, lai viņi spētu paši novadīt kursu.

Itālija

CONFORM rīkoja savu projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu Benevento, kas tika plaši atspoguļots projekta laikā uzņemtajās filmās, dokumentējot daudzveidīgus labas prakses piemērus.  Daudzie projekta rezultātu izpaltīšanas pasākuma dalībnieki novērtēja projekta aktivitāšu un tā rezultātu augsto kvalitāti un lietderību.

Zviedrija

MA sarīkoja pasākumu Linšēpingā, kurā piedalījās 205 cilvēki. Kopš tā laika tika publicēti vairāki raksti par projektu un projektā izstrādātie resursi tika plaši popularizēti visās pašvaldības skolās.

Latvija

RIC rīkoja 3 projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus Rīgā. Tajos piedalījās 73 cilvēki.
Pasākuma dalībniekus iedvesmoja materiālu visaptverošā pieeja, kas ļauj atbilstoši apskatīt integrācijas un migrācijas jautājumu sarežģītību un izaicinājumus. Viņi uzsvēra, ka kursa priekšrocība ir iespēja to izmantot gan kopumā, gan atsevišķas tā tematiskās daļas atbilstoši vajadzībām.

comunicazione

Preses relīzes

Šajā sadaļā ir apkopoti daži projekta atspoguļojumi presē.

Zviedrija - pašvaldības žurnāls

Raksts pašvaldības žurnālā (Zviedrija) par projektu un starptautisko tikšanos, kas publicēts 2019. gada maijā un izplatīts 5000 eksemplāros.

Īrija - Daily Argus

Šeit pieejama publikācija par DkIT īstenotajām pilotēšanas aktivitātēm, kas tika publicēta Dundalkas reģionā izplatītajā Argus avīzē 2019. gada 18. decembrī.