Det strategiska partnerskapet omfattar 6 organisationer från 5 länder som representerar:

HÖGRE
UTBILDNINGSAKTÖRER

OFFENTLIG
FÖRVALTNING

UTBILDNING OCH
KONSULTVERKSAMHET

SAMHÄLLSGRUPPER

SOCIALT
FÖRETAGANDE