Företaget CONFORM- Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. har arbetat i omkring 20 år nationellt och internationellt med att verkar för och utveckla viktiga forskningsprojekt och praktikplaner med innovativt format och nydanande lösningar för klassrummet, empiriska och digitala kurser. Det förser med konsultverksamhet och teknisk support till företag och P.A. med erfaren personal och ett kompetent team med utbildare, konsulter, professionella, chefer och entreprenörer som alla är framgångsrika. Auktoriserade för högre utbildning och fortbildning i Campaniaregionen och fortbildning i Venetoregionen.

CONFORM.c.a.r.l. har också:

– erhållit gedigen erfarenhet i användningen av teknologi genom deltagande i europeiska projekt om informationssäkerhet. Det har utvecklat sina egna sociala och digitala lärplattformar för att underlätta 2.0/3.0 information, debatt, dialog och interaktion med andra sociala kanaler, informellt lärande med tillgång för att kunna förse andra med meriter för att komma åt multimedia och användningen av interaktiva 2D/3D-animationer och affärsspel, videoföreläsningar, texter och e-böcker för att utveckla och förstärka unga människor, anställda, chefer, entreprenörers och professionella inom entreprenörskapet, finans, marknadsföring och kommunikation, ledningsförmåga och organisationshantering, säkerhet, IT, och språkförmåga.

Det har etablerat en digital reklamaffär, utifrån tillgänglig teknologi för att göra det möjligt för kunder att köpa ett eller flera multimediasystem, använda paypal och kreditkortssystem

– producerat kortfilmer, videoberättelser och utbildningsfilmer baserat på ”Movie Education”, metodologiska modeller som tillåter deltagare som varit inblandade i designfasen, manus och rolltolkningar att omarbeta tillägnad kunskap som formellt och informellt lärande.

– skapar lärande grupper , social innovation, utbildning och kunskapssystem, uppfinner språk och främjar utvecklingen av en ny kultur av virtuellt samarbete också genom:

  • att skapa webbsidor, designa och skapa emotionella videor, virala videor, narrativa videor, digitala böcker, reportage och bokreklam
  • strategier och kampanjer för marknadsföring inom sociala medier
  • skapa och designa digitala varumärken
  • mediarelationer och digital PR