Kortfilmerna

cortometraggi

Vänligen notera

Alla videofilmer finns textade på engelska, italienska, svenska och lettiska.

Textningen kan slås på och av genom att trycka på “CC”-ikonen som syns i verktygsfältet. För att kunna ändra språket på textningen, tryck på ikonen för inställningar, välj undertext/CC och välj önskat språk (inställningsikonen syns på helskärmsinställningen i det nedre högra hörnet på skärmen).

Enhet 2 - Olika anledningar till att människor migrerar

Enhet 2.1

Historien om en man som flyttade frånSlovakien till Sverige för att få en bättre utbildning och tillgång till nya möjligheter

Enhet 2.2

En Syrisk familj lämnar sitt hem där det är krig för att flytta till Nordirland

Enhet 2.3

En advokat som arbetar med mänskliga rättigheter från Sudan flyttar till Riga

Enhet 3 - Avlägsna vissa missuppfattningar om migranter

Enhet 3.1

En man flyttar till Irland för att förbättra sin chanser i livet, bildar familj och startar ett företag

Enhet 4 - Olika migrantstatus

Enhet 4.1

Sex amerikaner flyttar till Riga

Enhet 4.2

En asylsökande flyttar till Irland, går i skolan och startar ett nytt liv

Enhet 5 - Perspektiv på multikulturalism

Enhet 5.1

En författare som diskuterar migranters bidrag till den svenska befolkningen.

Enhet 6 - Utmaningar och möjligheter som invandrare möter

Enhet 6.1

En man från Slovakien diskuterar sin erfarenhet av att försöka hitta ett jobb

Enhet 6.2

En Afghan diskuterar kulturella skillnader som imigranter möter när dom anländer till Sverige

Enhet 6.3

En migrant på Irland startar ett företag i hopp om att kunna anställa 20 personer

Enhet 7 - Berättelser om motståndskraft

Enhet 7.1

En Afghansk familj flyr kriget, åker till Tyskland för att sedan bosätta sig i Italien

Enhet 8 - Integration och social integration

Enhet 8.1

En författare som också är invandrare förklarar hur Sverige integrerar migranter

Enhet 8.2

Hur Caritas tog över outnyttjad mark i en liten stad och skapade en social gård som drivs av flyktingar och andra missgynnade grupper

Enhet 8.3

Borgmästaren i Castelpoto i Italien förklarar hur en liten kommun välkomnade 20 migranter som söker politisk asyl

Enhet 9 - Invandrarnas framgångshistorier

Enhet 9.1

Migranten som startade ett företag på Irland och som motiverar lokalbefolkningen att starta egna företag

Positiv berättelse 1

En amerikan förklarar innebörden av gemenskapsstöd som ges till nyanlända i Lettland

Positiv berättelse 2

En ung somalier som sitter i fängelse i Benevento ges möjlighet av Caritas att arbeta på en lokal gård och lära sig ett yrke under dagen innan han går tillbaka till färngelset på kvällen