Learning for Living Together

Projektet är baserat på syftet i vuxenutbildningen inom ERASMUS+ ”för att utveckla innovativt arbetssätt och göra intensiv spridning och nyttjande av resultaten i att stötta, utöka och utveckla utbildares kompetenser”.Projektet kommer att utveckla vuxenutbildares kompetenser inom både bildning/utbildning förvaltning utbildningscentra och längre fram utbildningsinstitutioner för att hantera heterogena elevgrupper som kommer att ha nytta av ny teknologi och undervisningsresultat.

Sammarbetspartners

Lärandemiljö

öppen, flexibel och informella platser i ett centrum för olika typer av relationer, gör deltagarna till mottagare av kunskaper som sedan delas med andra.