Sektionen för resurs och stödverksamhet, utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun arbetar bland annat med frågor som rör vuxenutbildning, föräldraskap och ett aktivt medborgarskap för infödda svenskar och invandrare. Sektionen tillhandahåller kurser med ett brett utbud och praktiska aktiviteter för målgruppen. Kurserna är evidensbaserade och välkända inom området för socialt lärande.

Adjunkten som är en del av sektionen för resurs och stödverksamhet har 23 anställda. Vi är alla utbildade inom våra ansvarsområden och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn och vuxna. Vi har en verksamhetschef, utvecklingsledare för både för- och grundskolan, en mottagningsansvarig, en mottagningssköterska, koordinatorer för skol- och samhällsintroduktion, koordinatorer för integration, språkkoordinatorer, en mottagningsvärd och en administrativ assistent.

Vi registrerar alla nyanlända elever i Linköpings kommun i skolsystemet och utför en kartläggning av deras kunskaper och deras hälsa. Barn i förskoleåldrarna placeras direkt på skolorna och eleverna i åldrarna 6-16 år placeras i grupper utifrån deras ålder på Adjunkten. Eleverna går på lektioner och aktiviteter som introducerar dem i det svenska språket, samhället och skolan. Eleverna kartläggs utifrån Skolverkets material (språk och erfarenheter, litteracitet och numeracitet). Antalet elever har varierat mellan 25 och 120 i taget. Eleverna är här mellan två och åtta veckor. Under dessa veckor som eleverna är hos oss arbetar vi mycket nära med vårdnadshavarna och ordnar möten och kurser för att möjliggöra tidig integration.