NGO ”Radošās iniciatīvas centrs” (RIC, på engelska – Creative Initiative Center), på svenska – Kreativt Initiativcenter grundades 2007 med uppdraget att uppmuntra människor att uttrycka sin kreativitet och för att ge dem motivation och mål för sin personliga utveckling genom att utveckla sina kreativa sidor. RIC byggdes upp med målen att främja social integration och personlig utveckling. RIC hjälper också till för att förbättra både standard och livskvalitet i närsamhället. För närvarande är RIC en NGO en organisation som arbetar med välgörenhet, utveckling av samhällsfunktioner, socialhjälp, utbildning och missgynnade folkgrupper. RIC arbetar förebyggande med grupper med risk för social utsatthet inklusive olika migrantgrupper och på senare år har deras aktiviteter fokuserat på utbildningsinsatser för familjer med låga inkomster, familjer i riskzonen inklusive olika migrantgrupper.

RIC har ägnat sig åt vuxenutbildning (och utbildning av vuxenutbildare) sedan det grundades 2007. RIC erbjuder flerspråkig utbildning till målgruppen så att deltagare med olika etnisk bakgrund involveras. Under utbildningsprocessen försvinner språkbarriärerna eftersom det konstnärliga uttrycket blir det primära språket i gemensamma kreativa aktiviteter. Kreativitet är i vårt fall ett kraftfullt verktyg för framgångsrik integration av individer.

Organisationen har också ägnat sig åt social inkludering och integration. Den tillhandahåller olika aktiviteter för många olika grupper, familjer i riskzonen, ungdomar, funktionshindrade genom att anamma kreativa metoder. Aktiviteterna strävar såväl mot att stärka självmedvetenheten och självtilliten hos individen som att utrusta dem med praktiska färdigheter som ökar deras anställningsbarhet. RIC har också utbildat socialarbetare i användningen av olika terapimetoder för att stärka individer.