Dundalk Institute of Technology (DKIT) är bland de ledande teknologiinstituten i Irland. KDTI är ett statligt finansierat teknologiinstitut med nästan 5000 studenter och har ett stort utbud av magister, master och doktorandprogram. Balnd de många programmen som erbjuds av colleget ligger motsvarande socionomutbildningen under filosofiska fakulteten som jag arbetar under. Denna fakultet är ansvarig för socionomutbildningen som sedan kommer att arbeta med de mest utsatta i vårt samhälle inklusive asylsökande och flyktingar. Utbildningen innefattar placering i olika områden i samhället där vi lär studenterna om utvecklande integrationsprogram för invandrare så väl som flyktingar. Metodiken för studenterna går ut på att göra studenterna kapabla att arbeta i en multikulturell kontext och att kunna underlätta arbetet med människor från alla minoriteter. Det mesta av vårt arbete utgår från den brasilianske utbildaren Paulo Freires verk. Han var en förespråkare för kritisk pedagogik.

Eftersom DKIT är ett lärosäte rör det sig mest om utbildning av unga. På socionomprogrammet är det mest relevanta för detta projekt är arbetet om kulturell mångfald och integrationsarbete som lärs ut i klassrummet och studenterna fortsätter sedan att utforma forskningsprojekt i samhället för att underlätta integration för nya grupper. Lärarna som undervisar på socionomprogrammet är kvalificerade socialarbetare med erfarenhet av att arbeta med människor med en ogynnsam bakgrund.