Dundalkas Tehnoloģiju institūts (DKIT) ir viens no vadošajiem tehnoloģiju institūtiem Īrijā. DKIT ir valdības finansēts institūts, kurā studē gandrīz 5000 studenti, un tajā ir pilna apjoma bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Starp daudzajām institūta piedāvātajām programmām ir Sociālās aprūpes programma (Humanitāro zinātņu katedra). Šī struktūra ir atbildīga par tādu sociālās aprūpes programmas studentu apmācību, kas ļautu viņiem kvalificēties darbam ar visneaizsargātāko mūsu sabiedrības mērķauditoriju, tostarp patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Studentu apmācība ietver studentu praksi vietās, kur noris imigrantu un bēgļu integrācijas programmu izstrāde. Kursā izmantotās mācību metodes sniedz studentiem iespēju attīstīt prasmes darbam multikulturālā kontekstā un sekmēt darbu ar cilvēkiem no visām etnisko minoritāšu grupām. Lielākā mūsu darba daļa balstās uz Brazīlijas pedagoga Paulo Freire darbiem, kas bija vadošais kritiskās pedagoģijas piekritējs.

Tā kā DKIT ir izglītības iestāde, lielākā daļa mūsu aktivitāšu ir saistītas ar jauniešu izglītību. Projektam visatbilstošākās aktivitātes, kas tiek veiktas sociālās aprūpes programmas ietvaros, ir kultūras daudzveidība un integrācijas darbs, ko apgūst gan klasē, gan strādājot pie pētījuma projekta izstrādes jaunu kopienu integrācijas atvieglošanai. Sociālās aprūpes programmas mācībspēki ir kvalificēti sociālie darbinieki, kuriem ir pieredze darbā ar cilvēkiem no nelabvēlīgas vides.