Southern Regional College (SRC) tillhandahåller praktik och utbildning till över 3 500 heltidselever och över 30 000 deltidselever varje år. SRC är det näst största colleget i Nordirland med totalt sex lärosäten i grevskapen Armagh och Down som täcker två kommunfullmäktigeområden. SRC erbjuder förstklassig utbildning och en spännande lärmiljö för vidare och högre utbildning. Det har 720 heltidsanställda lärare och 470 anställda som stödpersonal på en årlig budget om 40 miljoner pund. SRC arbetar med över 100 samhälls- och frivilliggrupper på ett område på knappt 4000 kvadratkilometer inom den södra regionen som ger råd om kurser för vuxna inom sitt samhälle. SCR’s engagerade Community Learning Team försäkrar om att vuxna har tillgång till utbildning och praktik för att förbättra sina kunskaper, förmågor och kvalifikationer. Under åren 2013/14 levererade SRC 484 lektioner till 2966 elever (5021 registreringar) som täcker 73 olika typer av kurser.

Colleget har under senare tid klarat av ett antal innovativa projekt för migrantgruppen i samhället inräknat projektet Transforming Learning Communities (TLC) som är finansierat av Big Lottery och Voice Project som är finansierat av Pulmonary Hypertension Association (PHA) och Grundtvigprojektet ”lärande för att leva”. Dessa projekt gjorde det för möjligt för colleget att leverera ett utbud av icke yrkesförberedande kurser och att bistå olika tjänster till migranterna i samhället. Dessa projekt minskade fördomarna i majoritetssamhället och stärkte migranterna. Projektet samlade ihop tjänster för migranter genom att förse dem med icke yrkesförberedande kurser och lärande mellan generationer, familjestöd, råd om försörjningsbidrag och vägledning i samhället. SRC har också fått i uppdrag att forska kring nivåerna vad avser engagemang i samhället hos etniska minoritetsgrupper i det samhälleliga och politiska livet i Nordirland.