Dienvidu reģionālā koledža (SRC) okatru gadu nodrošina vairāk nekā 3500 pilna laika studentu un vairāk nekā 30 000 nepilna laika studējošo apmācību. SRC ir otrā lielākā koledža Ziemeļīrijā ar sešām struktūrvienībām Armagh un Down teritoriālajos apgabalos. SRC piedāvā augstākās kvalitātes izglītību un aizraujošu mācību vidi tālākapmācībai un augstākai izglītībai. Koledžas štatā ir 720 pilna laika pasniedzēju un 470 atbalsta darbinieku. Iestādes gada budžets ir 40 miljoni sterliņu mārciņu. SRC sadarbojas ar vairāk nekā 100 kopienām un brīvprātīgo grupām, aptverot vairāk nekā 1500 kvadrātjūdzes plašu teritoriju dienvidu reģionā, popularizējot pieejamos pieaugušo tālākizglītības kursus kopienās. SRC īpašā kopienu apmācību komanda nodrošina apmācības un izglītības pieejamību pieaugušajiem, sekmējot viņu zināšanu, prasmju un kvalifikāciju pilnveidi. 2013./2014. mācību gadā SRC novadīja 484 sesijas 2966 audzēkņiem (5021 tika uzņemti), aptverot 73 dažāda veida kursus.

Pēdējo gadu laikā koledža ir vadījusi virkni inovatīvu projektu migrantu kopienām, tostarp pārmaiņu procesā esošo kopienu apmācības projektu (TLC) (ko finansē Big Lottery) un Voice Project (finansē PHA) un “Learning for Living” Grundtvig projektu. Šie projekti ļāva Koledžai piedāvāt virkni neformālās izglītības kursu un atbalsta pasākumu migrantiem. Šie projekti samazināja aizspriedumus un iedrošināja lielāko daļu kopienu, kā arī nodrošināja aptverošu pakalpojumu klāstu migrantu kopienām, tai skaitā neformālās starppaaudžu apmācības, ģimeņu atbalstu, labklājības veicināšanas ieteikumus, mentoringu un konsultācijas. SRC ir arī pasūtījusi pētījumu par minoritāšu etnisko kopienu iesaistīšanās līmeni pilsoniskajā, kopienas un politiskajā dzīvē Ziemeļīrijā.